OiRA – On-line risk assessment

 

OiRA – o alatu

Europska agencija za zaštitu na radu (European Occupational Safety and Health Agency – EU OSHA) razvila je, na temelju nizozemskog programa RI&E, internetski interaktivni alat za procjenu rizika (On-line risk assessment – OiRA). OiRA je besplatan, na internetu dostupan i korisniku pristupačan način procjene rizika, koji omogućuje mikro i malim poslodavcima da na jednostavan način provedu postupak procjene rizika, uključujući prepoznavanje opasnosti, ocjenjivanje rizika te donošenje i provođenje mjera za zaštitu zdravlja radnika. EU-OSHA je dala OiRA alat na besplatno raspolaganje svim europskim zemljama članicama kako bi se omogućilo stvaranje standardiziranih sektorskih alata za procjenu rizika na bilo kojem jeziku Europske unije.

 

Ciljevi OiRA-e na europskoj razini su:

  • povećati broj mikro i malih poslodavaca u Europi koji su proveli postupak procjene rizika,
  • putem pravilne procjene rizika doprinijeti smanjenju broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, te poboljšanju radnih uvjeta i
  • biti pomoć poslodavcima da postanu konkurentniji rezanjem troškova koji proizlaze iz ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolovanja.

 

Ciljevi OiRA-e na nacionalnoj i sektorskoj razini su:

  • putem internetske stranice staviti praktične i jednostavne OiRA alate na raspolaganje mikro i malim poslodavcima i promovirati njihovo korištenje,
  • doprinijeti nacionalnim ciljevima smanjenja broja profesionalnih bolesti i ozljeda na radu.

 

Ciljevi OiRA-e na razini poslodavca:

  • demistificirati proces procjene rizika,
  • poticanjem uporabe OiRA alata osigurati sigurnost i zdravlje radnika kao obvezu poslodavca i
  • poboljšati učinkovitost tvrtke.

 

Alat je u uporabi od 2010. godine i mnoge europske zemlje su se uključile u njegovo prevođenje na nacionalne jezike i primjenu u praksi. Republika Hrvatska se 2016. godine priključila toj skupini kako bi se izradio interaktivni alat za procjenu rizika na hrvatskom jeziku, usklađen s hrvatskim zakonodavstvom i usmjeren na pojedine gospodarstvene sektore. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjeluje u ovoj inicijativi te je pripremio i provodi projekt „Procjena rizika kod malih poslodavaca u Republici Hrvatskoj: Primjena EU OSHA OiRA alata“.

OiRA – regionalni sastanak

U Zagrebu je dana 22.3.2017. održan sastanak u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava na temu izrade OiRA alata i suradnje.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici OIRA tima iz EUOSHA-e, potpisnici Memoranduma s Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) u Hrvatskoj, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Zavod za unapređivanje zaštite na radu, potpisnici Ugovora o izradi prvog alata u Hrvatskoj – tvrtka Build Protect d.o.o., predstavnici MRMS Inspektorata rada, predstavnici sindikata i udruge poslodavaca u Republici Hrvatskoj, predstavnici slovenskog Ministarstva rada, stručnjaci zaštite na radu koji su u Sloveniji izradili nekoliko OiRA alata te predstavnik Ministarstva rada Srbije.

Predstavnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu predstavili su rad Zavoda, a u raspravi oko razvoja i promocije OIRA alata s ostalim sudionicima dobili su dragocijene informacije koje će im uvelike pomoći u radu.

OiRA – operativni sastanci u Hrvatskoj

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (u nastavku: HZZZSR) jedan je od potpisnika Memoranduma o razumijevanju s Europskom agencijom za zaštitu na radu (u  nastavku: EU-OSHA).  Temeljem ugovora potpisanog između EU-OSHA  i tvrtke Build Protect u izradi je prvi OiRA alat namijenjen za procjenu rizika u frizerskoj djelatnosti. U izradi prvog OiRA alata, uz tvrtku Build Protect i HZZZSR, sudjeluje i Zavod za unapređivanje zaštite na radu (u nastavku: ZUZNR).

 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sastava (u nastavku: MRMS) pismenim putem dalo je suglasnost kojom se HZZZSR određuje kao koordinator sudionika u izradi temeljnog nacionalnog OiRA alata za procjenu rizika. Sastanci na kojima će sudjelovati predstavnici tvrtke Build Protect, HZZZSR, ZUZNR, MRMS i Inspektorata rada se kontinuirano održavaju u prostorijama HZZZSR.

Svrha usuglašavanja oko prvog OiRA alata za frizersku djelatnost jest stvaranje temeljne podloge i inkorporiranje važećeg zakonodavstva za sve buduće OiRA alate u drugim djelatnostima koji će se izrađivati u Hrvatskoj.